Free songs

Računovodske storitve

racunovodstvo

Za vas bomo z veseljem opravili naslednje računovodske storitve:

  • vodenje blagajne,
  • izdelava iop obrazcev,
  • obračun plač, regresov in avtorskih honorarjev,
  • priprava dokumentacije za pridobivanje bančnih posojil,
  • izdelava zaključnih računov,
  • knjiženje prejetih in izdanih računov ter ostalih finančnih listin.