Free songs

Poslovno svetovanje

moj_biro_svetovanje

Na nas se lahko obrnete v primerih, po potrebujete pomoč pri kateri od naslednjih naših storitev:

  • pomoč pri ustanovitvi podjetja,
  • pripravi pogodb – od avtorskih in podjemnih pogodb do pogodb o redni zaposlitvi,
  • pripravi dokumentacije za zaposlitev tujcev,
  • storitvah za društva, podjetja z omejeno odgovornostjo in samostojne podjetnike,
  • pri pripravi kompenzacij,
  • pri prenosu dejavnosti,
  • pri pisanju in pošiljanju opominov in izvršb – ponujamo vam tudi pošiljanje le-teh preko elektronskega poslovanja,
  • izdelavi poslovnega načrta,
  • izdelavi analize poslovanja.