Free songs

Knjigovodske storitve

moj_biro_racunovodstvo

Zagotovo ima za vsako podjetje velik pomen urejenih knjigovodskih knjig, ki jih prav tako lahko za vas vodijo in uredijo naši strokovnjaki. Na nas se lahko obrnete za:

  • vodenje dnevnika glavne knjige,
  • vodenje evidence kupcev in dobaviteljev,
  • vodenje evidence osnovnih sredstev,
  • vodenje glavne knjige,
  • knjiženje maloprodaje.